Montessori – Przedszkole Poznań

Najlepsze przedszkole Poznań

Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole?
Nasze przedszkole tworzymy z pasją i zaangażowaniem. Wierzymy, że kameralna placówka organizowana na kształt le case dei bambini, jakie tworzyła sama Maria Montessori, to miejsce stwarzające dzieciom rodzinną i spokojną atmosferę istotną dla harmonijnego rozwoju dziecka. Dbamy o to, by w naszym przedszkolu żadne dziecko nie było anonimowe; ważne są dla nas codzienne rozmowy z dziećmi i ich rodzicami oraz włączanie rodzin w życie w przedszkolne. W takich sytuacjach poznajemy naszych podopiecznych. Dokładamy starań, by traktować dzieci z należytą uwagą, rozsądkiem, indywidualnie i podmiotowo. Kameralna i przyjazna atmosfera, którą tworzy cała społeczność przedszkolna sprzyjają adaptacji, wpływają na poczucie bezpieczeństwa, są warunkiem dobrej zabawy i efektywnego poznawania świata przez dzieci.

Znamy, rozumiemy i szanujemy potrzeby dziecka przedszkolnego i dlatego dbamy szczególnie o to, by każde miało w naszym przedszkolau możliwość ruchu, swobody zabawy i nauki, a także realizacji swoich zainteresowań i rozwoju potencjału fizycznego, intelektualnego i społecznego.

Codziennie pomagamy dzieciom w stawaniu się samodzielnym. Proponujemy urozmaicone zabawy i materiały edukacyjne, a angażując w rozmowy otwieramy horyzonty, uczymy tolerancji dla innych i poszanowania świata, który ich otacza.

Szczególnie bliska jest nam filozofia Marii Montessori, która oferuje zdrowe podejście do edukacji dziecka. Nie ograniczamy się do nazwy Montessori, nie jesteśmy przedszkolem z elementami Montessori, ale placówką montessoriańską spełniającą wymagane standardy.

Nasi nauczyciele posiadają krajowe i zagraniczne certyfikaty nauczycieli Montessori. Stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, jak i wspomagają przyszłych nauczycieli; jesteśmy placówką praktyk akredytowanego przez Montessori Accreditation Council for Teacher Education programu szkoleniowego prowadzonego przez Polski Instytut Montessori. Nasi wychowawcy są nie tylko teoretykami metody, ale także jej wieloletnimi praktykami. Dbamy o to, by opiekę nad dziećmi sprawowały osoby ciepłe, autentyczne w kontaktach z dziećmi, rozsądne i pomysłowe.

Nasza praca została doceniona  przez naszych podopiecznych i ich rodziców, którzy co roku spotykają się chętnie z nami w ramach Spotkania Absolwentów i odwiedzają przedszkole (Poznań – Montessori) w ciągu roku szkolnego.

Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez  Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Miło nam poinformować, że działania naszej kameralnej, funkcjonującej wiele lat placówki zostały ocenione bardzo wysoko podczas ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium w Poznaniu. raport z ewaluacji

Zapraszamy do nas!

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie są własnością Przedszkola i objęte są prawem autorskim.

angielski przedszkole Poznań, najlepsze przedszkole Poznań, dwujęzyczna szkoła Poznań