Program zajęć

W ofercie zajęć naszego przedszkola są m. in. warsztaty artystyczne, językowe, orgiami, kulinarne, logopedia, projekty tematyczne, eksperymenty, spotkania kulturalne-muzyczno-teatralne.


Elipsa - Profesjonalne przedszkole dwujęzyczne


Szukasz przedszkola dla swojego dziecka, w którym nauczy się języka obcego? Sprawdź naszą ofertę – jesteśmy przedszkolem dwujęzycznym, skupionym na język angielski.

Nauka w tego typu przedszkolach jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, różnych narodowości, ale również jest ogromną szansą dla dzieci wychowujących się w polskich rodzinach, ze względu na stale postępujące procesy globalizacji. Stąd ich popularność stale rośnie.

+48 668 11 77 89

Dlaczego warto?


Przedszkole dwujęzyczne oznacza taką organizację procesu dydaktycznego, w którym obok języka ojczystego dzieci posługują się też drugim językiem – w naszym przypadku jest to język angielski. Język ten - zwany dodatkowym - jest środkiem przekazu informacji i wiedzy, a także środkiem komunikacji.

Stosowanie języka angielskiego w naszym przedszkolu sprawia, że staje się on obok języka ojczystego narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, a także społecznego i emocjonalnego. Dzieci dzięki drugiemu językowi poznają swoje otoczenie i świat oraz gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i o środowisku, w którym funkcjonują. Dzieje się to bardzo naturalnie poprzez stykanie się z wypowiedziami drugiego języka i interesującymi treściami. Do tego samego prowadzi również integracja działań językowych z czynnościami, które dzieci obserwują i w których uczestniczą.

Warto podkreślić, że dzieci uczęszczające do naszego przedszkola rozwijają swoje kompetencje językowe poprzez naśladowanie wypowiedzi dorosłych, a także ucząc się wielu rzeczy na pamięć. Ponadto uczą się języka samodzielnie, rekonstruując system języka drugiego na podstawie rozumienia naturalnych i zarazem sensownych komunikacyjnie wypowiedzi językowych.


W naszej placówce Twoje dziecko pozna najpopularniejszy język obcy w sposób przyjazny i trwały. Zapraszamy na całoroczne zapisy!

Jak wyglądają zajęcia?

W przedszkolach dwujęzycznych część zajęć przedszkolnych odbywa się w języku drugim – w naszym jest to język angielski. Zgodnie z zasadami język drugi powinien stanowić narzędzie komunikacji w minimum 50% wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, jakie mają miejsce podczas pobytu w przedszkolu. Ma to dotyczyć nawet codziennych sytuacji, jak mycie rąk.

Podczas naszych zajęć uczestniczy dwóch nauczycieli - jeden posługuje się tylko językiem polskim, a drugi obcym. Zdarza się, że dzieci są pod opieką tylko jednego nauczyciela i wówczas ten musi posługiwać się zarówno jednym, jak i drugim językiem. Najważniejsze natomiast jest to, aby zmiana języka następowała konsekwentnie.

Sprawdź, jak działa nasze przedszkole i w jaki sposób dzieci przyswajają angielski w naszej placówce. Mamy podopiecznych z całego miasta!

Zalety wczesnej nauki języka obcego przez dzieci


Zdaniem ekspertów im wcześniej dziecko zacznie oswajać się z językiem obcym, tym większe są szanse na to, że całkiem szybko i przede wszystkim skutecznie opanuje umiejętności komunikowania się nim. Przeważnie uważa się, że styczność z językami obcymi dziecko powinno mieć już w pierwszych 3 latach swojego życia. To pozwoli mu, jak to popularnie się mówi, „osłuchać się” z obcą mową. Przekłada się to na naukę w późniejszych latach życia.

Kolejną zaletą wczesnej nauki obcego języka przez dzieci jest to, że rozumienie ze słuchu, konstrukcje gramatyczne i nauka słówek staną się w przyszłości czynnościami, które nie będą dla nich problemem. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że nauka ta przyniesie największe efekty, kiedy dziecko już w pełni opanuje język ojczysty.

Elipsa to profesjonalne przedszkole dwujęzyczne – atrakcyjna oferta, korzystne ceny, miła atmosfera. Zapraszamy do nas!